Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1-

1.1- SATICI:
SAĞDIÇLAR İDEAL GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş.
Madenler Mah. Alemdağ Cad. Arafat Sok. No:2
Ümraniye 
İstanbul, Türkiye
Telefon: (0216) 364 24 37-38-39 
Faks: (0216) 364 24 33

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.ideal.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedelleri, aşağıda belirtilmiştir. Son onay aşamasında siparişe ilişkin tüm detaylar kontrol edebilmeniz için tekrar listelenecektir.

3.2- Ödeme Şekli:

Yukarıda Sizin Belirlediğiniz Gibidir

3.3 Kredi kartları kullanılması sebebi ile müşteri ile Banka arasındaki meselelerde, müşterinin banka ile imzaladığı kredi kartı sözleşmesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartına iade prosedürü: Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ideal.com.tr bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ideal.com.tr, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani ideal.com.tr, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani ideal.com.tr ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ideal.com.tr bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslim Alacak Kişi ve Sevkiyat Adresi: sözleşmedeki adrestir. Alıcı siparişin başka bir adrese teslimini talep edemez. Teslimat “İdeal Sanal Market” araçları ile yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir ve bu durum 3 kez tekrarlandığında ALICI’nın üyeliği iptal edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ve/veya ürünün SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

3.5- Kargo Ücreti: Sipariş Detaylarındaki Gibidir

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.ideal.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, siparişin yapıldığı gün saat 19’a kadar olan siparişler 5 saat içinde, saat 19.00 dan sonra ki siparişler ise ertesi gün saat 12’ye kadar teslim edilecektir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5- İPTAL, İADE VE GARANTİ KOŞULLARI

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sipariş verdiği, malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi(7) gün içinde, malı veya hizmeti reddederek, iptal ederek sözleşmeden cayma ve iade hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde firmamıza faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün İdeal’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir film, oyun, yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve Her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Alıcıya teslim edilen elektronik ürünler ve cep telefonları gibi ürünler, yetkili servis garantisinde bulunmaktadır. Üründe yaşanan sorun ya da ayıplı mal, yetkili servis tarafından belgelendikten sonra tarafımızca tüm aksesuarları ile birlikte iade olarak kabul edilmektedir. Her tür elektronik eşyanın ambalajı/kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle açık gelmekte olup, iade sebebi olarak kabul edilmemektedir.

• Hijyenikliği bozulabilecek sağlık ve beslenme ürün ve aksesuarları

• Vücut ile birebir temas gerektiren ürünler

• Her türlü kozmetik ürünleri

• Kitap, Dergi Mecmua ve benzeri matbuu ürünler

• CD, VCD ve DVD'ler

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı ideal.com.tr, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, ideal.com.tr sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

ideal.com.tr işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, ideal.com.tr un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI:
SAĞDIÇLAR İDEAL GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş. 
Madenler Mah. Alemdağ Cad. Arafat Sok. No:2
Ümraniye
İstanbul, Türkiye